สอบถามข้อมูลสินค้า 02-709-5615-8
 
 
Tell a friend
EYE & FACE PROTECTION
อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้า

J-60PL
แว่นตานิรภัยกรองแสง เลนส์ท􀂵ำจาก Polycarbonate Lens ออกแบบมาให้มีความแข็งแรงทนทานสูง รูปแบบล้ำหน้าทันสมัย เลนส์เคลือบสารป้องกันฝ้า, การขีดข่วนและ uv protection

J-60BC

แว่นตานิรภัยเลนส์ใส เลนส์ทำจาก Polycarbonate Lens ออกแบบมาให้มีความแข็งทนทานสูงรูปแบบ ล้ำหน้าทันสมัย เลนส์เคลือบสารป้องกันฝ้า, การขีดข่วนและ uv protection

SP-ETC30

แว่นตานิรภัยเลนส์ใส เลนส์ทำจาก Polycarbonate Lens สามารถสวมทับผู้ที่สวมแว่นสายตาได้เหมาะสำหรับ ผู้เยี่ยมชมโรงงาน Visitor เลนส์เคลือบสารป้องกันฝ้า, การขีดข่วนและ uv protection

SP-ET46BC

แว่นตานิรภัยเลนส์ใส เลนส์ทำจาก Polycarbonate Lens ขาแว่นปรับความยาวได้น้ำหนักเบามุมมองชัดเจนสวมใส่เป็นเวลานานๆ แล้วจะไม่มึนงงเลนส์เคลือบสารป้องกันฝ้า การขีดข่วนและ uv protectionหมายเหตุ มีเลนส์กรองแสง (SP-ET46BS)

SP-ET97CL 

แวน่ ตานริ ภัยเลนส์ใส เลนสท์ ำจาก Polycarbonate Lens เปน็ แวน่ ตาแบบเบากระทัดรดั สวมใสส่ บาย (Light-Weight and Modern), เลนส์เคลือบสารป้องกันฝ้าและการขีดข่วนและ uv protection

SP-ET97 CL/IO

แว่นตานิรภัยเลนส์ Indoor Outdoor Polycarbonate Lens เป็นแว่นตาแบบเบากระทัดรัดสวมใส่สบาย (Light Weight and Modern) เลนส์เคลือบสารป้องกันฝ้าและการขีดข่วนและ uv protection

SP-ET97BS

แว่นตานิรภัยกรองแสง เลนส์ทำจาก Polycarbonate Lens เป็นแว่นตากึ่ง Sport เลนส์เคลือบสารป้องกันฝ้า การขีดข่วนและ uv protection

SP-ET20BS
แว่นตานิรภัยกรองแสง เลนส์ทำจาก Polycarbonate Lens เป็นแว่นตากึ่ง Sport ปรับองศาได้เลนส์เคลือบสารป้องกันฝ้า การขีดข่วน และ uv protection
 

SP-ET20CL

แว่นตานิรภัยเลนส์ใส เลนส์ทำจาก Polycarbonate Lens เปน็ แว่นตากึ่ง Sport ปรับองศาได้ เลนส์เคลือบสารป้องกันฝ้า การขีดข่วน และ uv protection

 
SP-ET20BS
แว่นตานิรภัยเลนส์กรองแสง เลนส์ทำจาก Polycarbonate Lens กรอบแว่นด้านบนมีช่องระบายอากาศ ช่วยให้อากาศบริเวณเบ้าตาถ่ายเทได้สะดวกขึ้นทำให้ประสิทธิภาพการมองสูงสุด ขาแว่นปรับความยาว และ องศาได้เลนส์เคลือบสารป้องกันฝ้า-การขีดข่วนและ uv protection หมายเหตุ: (SP-J09C เลนส์ใส)
 
 
 
 
Copyright © 2023 www.js-safety.com All Rights Reserved.
ทำเว็บ  ออกแบบเว็บ  Web Design  เว็บสำเร็จรูป  เว็บไซต์สำเร็จรูป