สอบถามข้อมูลสินค้า 02-709-5615-8
 
 
Tell a friend
 

     
   
DUPONT TYVEK
ชุดป้องกันสารเคมี
 
 
 
คุณสมบัติทั่วไปของผ้าไทเวค ของ
• เป็นอุปกรณ์ที่ดีเยี่ยมในการป้องกันเศษฝุ่นละออง
สารเคมี ที่เป็นทั้งของเหลว
และของแข็งชนิดต่างๆ
• ป้องกันการซึมเปื้อนของสารเคมีชนิดเหลวและ
ฝุ่นละอองต่างๆได้ดี เนื่องจาก มีผิวเรียบ
• ไม่ก่อให้เกิดการหลุดร่วงของเส้นใยผ้า
• ป้องกันไฟฟ้าสถิต
• น้ำหนักเบาเป็นพิเศษ แต่แข็งแรง ทนทาน สามารถ
ถ่ายเทความชื้นและระบายอากาศ
• ผลิตจากเส้นใยพอลิเอทิลีนที่มีความหนาแน่นสูง (100% HDPE) ง่าย
ต่อการ Recycle สามารถเผาทำลายได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
และสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ
• TYVEK TYCHEM อุปกรณ์ป้องกันร่างกายชนิดเต็มตัวของ Dupont
ผ่านข้อกำหนดล่าสุดของมาตรฐานยุโรป สำหรับชุดป้องกันร่างกาย Type
3 ป้องกันของเหลว Type 4 ป้องกันละออง Type 5 ชุดป้องกันอนุภาค
Type 6 ป้องกันการกระเด็นอย่างจำกัด
Product Name : ชุดหมีผ้าไทเวค รุ่น แบร์ริเออร์ แมน
: TYVEK BARRIER MAN 1422A
Product Description :
• ช่วยป้องกันร่างกายผู้สวมใส่จากฝุ่นละอองและการกระเซ็นของสารอันตราย
• ช่วยป้องกันวัตถุดิบ อุปกรณ์และสินค้าในกระบวนการผลิต มิให้เกิดการปนเปื้อนจากฝุ่น หรือเชื้อแบคทีเรียที่
อาจติดมากับเสื้อผ้าปรกติของผู้ปฏิบัติงานได้ดีขึ้น
DUPONT TYVEK C DUPONT TYVEK F
   
 
Product Name  : ชุดหมีผ้าไทเวค รุ่น
                         ไท แคม ซี   
                      : TYCHEM C
Product Description :
• เป็นชุด ไทเวค แบร์ริเออร์ แมน
เคลือบโพลิเมอร์
• ช่วยป้องกันการซึมผ่านของ
สารอนินทรีย์ประเภท กรด-ด่าง
• ช่วยป้องกันการกระเซ็นของของ
เหลวได้ถึงระดับ ความดันที่ 2 บาร์
• ผ่านการทดสอบการป้องกันร่างกาย
จากการสัมผัส กับเลือดหรือของเหลว
ที่ปนเปื้อน เชื้อโรคได้
• เคลือบสาร ป้องกันไฟฟ้าสถิต ด้าน
ในชุด(สีขาว) เพื่อป้องกันเกิดสะสม
ไฟฟ้าสถิตบนร่างกาย
Product Name    :    ชุดหมีผ้าไทเวค รุ่น
                             ไทเคม เอฟ 
                        :    TYCHEM F
Product Description :
• เป็นชุด ไทเวค แบร์ริเออร์ แมน
เคลือบสาโพลิเมอร์ 2 ชั้นและแผ่น
ฟิลม์พิเศษ
• ช่วยป้องกันการซึมผ่านของสารอ
นินทรีย์ประเภท กรด-ด่าง เข้มข้น
ได้หลายประเภท
• ช่วยป้องกันการกระเซ็นของ ของ
เหลวได้ถึงระดับ ความดันที่ 5 บาร์
• เคลือบสาร ป้องกันไฟฟ้าฟ้าสถิต
ด้านในชุด (สีขาว) เพื่อป้องกันการ
เกิดสะสมไฟฟ้าสถิตบนร่างกาย
 
DUPONT TYVEK
ชุดป้องกันสารเคมี
 
TYCHEM.C
 
• TYVEK ของดูปองท์เคลือบ
ด้วย โพลีเมอร์ ชนิดพิเศษ
• สามารถป้องกันอนุภาพและ
ทนทานต่อการ กระเซ็นของ
สารเคมีที่มีความดันสูง ถึง 2 บาร์
ได้ 10%
• ป้องกันอย่างเต็มที่ต่อฝุ่น
ละ
อองและผงแป้ง ขนาดเล็กมาก
ที่เป็นอันตรายกรดและน้ำยา
อนินทรีย์ที่มีความเข้มข้นและ
สารละลายเหลือ ที่มีส่วนประ
กอบหลักเป็นน้ำ
• นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับ
ป้องกันของเหลว ในร่างกาย
เลือดและเชื้อโรคที่มากับเลือด
TYCHEM.F
 
• เทคโนโลยีเส้นใยที่มีหลายชั้นที่
พิเศษสุดรวม ถึง TYVEK ของดู
ปองท์ ฟิล์มป้องกัน และการ
เคลือบด้วยโพลีเมอร์
• เป็นเสื้อผ้าที่มีความทนทานและ
มีคุณสมบัติ ในการป้องกันสาร
เคมีในระดับสูง
• สามารถป้องกันอนุภาคและทน
ทานต่อการ กระเซ็นของสารเคมี
ที่มีความดันสูงถึง 5 บาร์ได้ 100%
• ป้องกันกรดและน้ำยาอินทรีย์ที่มี
ความ เข้มข้น และสารอินทรีย์เคมี
ได้หลากหลาย
 
 
   
 
 
 
 
 
1 ที่เปิดหน้าแบบยางยืด
2 ตะเข็บที่ประสาน หรือ เย็บติด 
   อย่างหนาแน่น
3 ข้อมือและข้อเท้ายางยืด
4 สายซิปแบบมีกาวในตัวสองชั้น
 
 
1 ที่เปิดหน้าแบบยางยืด
2 ตะเข็บที่ประสาน หรือ เย็บติด
   อย่างหนาแน่น
3 ข้อมือและข้อเท้ายางยืด
4 สายซิปแบบมีกาวในตัวสองชั้น
 
   
         
 
Copyright © 2021 www.js-safety.com All Rights Reserved.
ทำเว็บ  ออกแบบเว็บ  Web Design  เว็บสำเร็จรูป  เว็บไซต์สำเร็จรูป