สอบถามข้อมูลสินค้า 02-709-5615-8
 
 
Tell a friend
data-33
 
        วัสดุดูดซับน้ำมันและสารเคมีเหลว  
 3M Sorbents ช่วยควบคุมการแพร่กระจาย และดูดซับของเหลวอันตราย
ซึ่งรั่วไหลจากแหล่งเก็บ ผลิตจากเส้นใยโพลีโพรลิลีน (Polypropylene)
ประสิทธิภาพการดูดซับสูงลดปริมาณซากของเสีย ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการทำลายซาก มีหลายรูปทรงให้เลือก เพื่อความเหมาะสม กับสภาพงาน
ใช้งานได้ทันที สะดวก และรวดเร็ว ช่วยลดอันตราย และปลอดภัยต่อ
สภาพแวดล้อม ISO 14000
 
   

สารเคมีเหลว
จำพวกน้ำมัน
(ไม่ละลายน้ำ)

สารเคมีเหลว
จำพวกน้ำมัน
(ไม่ละลายน้ำ)

กรด-ด่าง
เข้มข้น
 
 
 
 
 
   
        รูปทรงการใช้งาน
 
       
   
Pad
• เหมาะกับการรั่วไหลที่มีปริมาณน้อย
หรือในพื้นที่แคบ
• เช็ดทำความ
สะอาดเครื่องมือ
เครื่องจักรที่มีคราบน้ำมัน
 
 
 
 
 
 
 
 
Roll
• เหมาะกับการแพร่กระจาย
ที่เป็นบริเวณกว้าง
• ใช้ตัดตามขนาดที่
ต้องการ หรือตัดเข้ารูป
ตามมุมแคบๆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boom
• ใช้ล้อมเป็นวง เพื่อ
ควบคุม การแพร่
กระจายให้อยู่ใน
เขตจำกัด
• วางรอบเครื่องจักร 
เพื่อดูด ซับน้ำมัน
หล่อลื่นที่รั่วไหล
• เกี่ยวต่อกันเป็นท่อ
ยาวได้ (T-270)
 
 
 
 
 
 
Folded
• อเนกประสงค์
ปรับรูปทรงได้ หลาย
แบบ : Roll, Pad,
Boom
• มีรอยปรุทุกๆ 16
นิ้ว ฉีกง่ายตามความ
ยาวที่ต้องการ
• บรรจุในกล่อง
น้ำหนักเบา พกพา
สะดวก เหมาะใน
กรณีฉุกเฉิน
 
 
 
 
Particulate
• ใส่กล่องบรรจุขวด
สารเคมี เพื่อดูดซับ
กรณีขวดแตก
• ใช้โปรยบนพื้นผิว
ขรุขระ
• ใช้ร่วมกับรั้วลวด
หนามของ รางระบาย
น้ำ เพื่อดักน้ำมัน
หรือสารเคมีที่ไม่
ละลายน้ำ
 
 
 
 
   
 
  PETROLEUM SORBENT  
วัสดุดูดซับน้ำมัน และสารเคมีเหลวที่ไม่ละลายน้ำ
ใช้กำจัดสารเคมีเหลวจำพวกน้ำมัน และสารเคมีที่ไม่ละลายน้ำ ซึ่งรั่วไหลออกจากแหล่งเก็บเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม
• ใช้ได้ดี ทั้งบนบก และในแหล่งน้ำ เช่น แม่น้ำ รางระบายน้ำ บ่อบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น
• รักษารูปทรง และทนอุณหภูมิได้ดี ขณะลอยอยู่ในน้ำเป็นเวลานาน
• รีดน้ำมันออก แล้วนำวัสดุดูดซับ และน้ำมันกลับมาใช้งานได้อีก
 
     
สารเคมี
เหลว
จำพวก
น้ำมัน
(ไม่
ละลาย
น้ำ)
 
สารเคมี
เหลว ที่
ละลายใน
น้ำ
 
 
 
กรด-ด่าง
เข้มข้น
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2021 www.js-safety.com All Rights Reserved.
ทำเว็บ  ออกแบบเว็บ  Web Design  เว็บสำเร็จรูป  เว็บไซต์สำเร็จรูป