สอบถามข้อมูลสินค้า 02-709-5615-8
 
 
Tell a friend
data-21
 
       PREMIUM EDITION M1 SILVER & M2 GOLD
    กระดูกสันหลังจัดว่าเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญที่สุดอวัยวะหนึ่งในร่างกาย
เนื่องจาก เป็นศูนย์รวมของเส้นประสาทต่างๆ ที่จะส่งผ่านไปยังสมองและยังเป็น
อวัยวะที่แบกรับ น้ำหนักทั้งหมดของร่างกายส่วนบนอีกด้วย กระดูกสันหลังของ
คนเราจะประกอบไปด้วย กระดูกโค้งทั้งหมด 3 ส่วน ดังนี้  
    1. Cervical ldorsis : กระดูกส่วนต้นคอ เป็นส่วนที่เชื่อมต่อระหว่าง 
        ศรีษะกับลำตัว กระดูกในส่วนนี้จะแอ่นตัวไปทางด้านหน้าของลำตัว 
    2. Thoracic Kyphosis : กระดูกส่วนลำตัวท่อนบน จัดเป็นส่วนเดียว
        ที่แอ่น มาทางด้านหลังของลำตัว 
    3. Lumbar ldorsis : กระดูกสันหลังส่วนล่าง เป็นส่วนสำคัญที่เชื่อม
        ต่อกับ กระดูกเชิงกราน 
    ตามธรรมชาติแล้วกระดูกทั้ง 3 ส่วนนี้จะวางตัวอยู่ในตำแหน่งสมดุลหรือ
Neutral posture ซึ่งจัดเป็นตำแหน่งปกติของกระดูกสันหลัง และยังเป็น
ตำแหน่งที่มีความปลอดภัยที่สุดอีกด้วย เนื่องจากร่างกายจะอยู่ในตำแหน่งที่
ไม่ก้มหรือเงยจนเกินไปแต่ในบางเหตุการณ์ ที่เราต้องทำงานที่ต้องใช้หลัง
มากๆ เช่น การยกสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก การที่ต้องก้มตัว บ่อย ๆ ตลอดจน
การที่ต้องขับรถเป็นเวลานาน ๆ ติดต่อกันอาจทำให้ การวางตัวของ
กระดูกสันหลังต้องผิดรูปซึ่งจะส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาวต่อไป ดังนั้น
เพื่อป้องกัน ปัญหาที่จะตามมาจากการวางตัวผิดรูปของกระดูกสันหลัง เราจึง
ต้องสวมใส่เข็มขัดพยุง หลัง BACK SUPPORT BELT เพื่อบังคับให้กระดูกสันหลังยังคงอยู่ในตำแหน่งสมดุล ได้ถึงแม้ว่าจะต้องอยู่ภายใต้สภาวะที่ต้อง
ทำงานหนักก็ตาม
       วิธีการสวมใส่ “SGUARD” BACK SUPPORT BELT ให้เกิดประสิทธิภาพในการปกป้องสูงสุด
 
A. สวมสายคล้องบ่าโดยไม่ให้ตึง
หรือ หย่อนเกินไปปรับตำแหน่งแถบรัด
เอวให้ อยู่ในตำแหน่งใต้ซี่โครงจนถึง
สะโพกจาก นั้นรัดสายรัดให้กระชับกับ
ลำตัว ให้แน่น หรือไม่หลวมเกินไป
B. รัดแถบรัดด้านนอกเพื่อเพิ่ม
ความ กระชับและลดการคลายตัวของ
แถบรัด ด้านใน
 
 
 C. ปรับตำแหน่งสายคล้องบ่าแถบ
รัด เอวและแถบรัดด้านนอกให้อยู่ใน
ตำแหน่งที่ เหมาะสมอีกครั้งเพื่อ
ประสิทธิภาพในการ ใช้งานและควา
สบายในการสวมใส่
 
 
 
Copyright © 2021 www.js-safety.com All Rights Reserved.
ทำเว็บ  ออกแบบเว็บ  Web Design  เว็บสำเร็จรูป  เว็บไซต์สำเร็จรูป